top of page

Batxillerat

  • Batxillerat general

  • Batxillerat Humanístic i Social

  • Batxillerat Científic i Tecnològic

A l'etapa volem...

Oferir als joves una experiència educativa enriquidora, plena de propostes pedagògiques, oportunitats i vivències. La nostra missió és ajudar-los a convertir-se en persones felices, autònomes, competents i amb valors.

En l'entorn de l'escola, construïm amb cura espais d'aprenentatge que permeten als nostres alumnes ser els protagonistes i constructors dels seus propis coneixements. Creiem en l'aprenentatge actiu i crític, on cada jove és capaç d'explorar, qüestionar i aprendre de manera significativa. Donem suport a la seva curiositat intel·lectual i fomentem la seva capacitat de raonar, analitzar i expressar les seves idees amb confiança.

La seguretat i el benestar dels nostres alumnes són de summa importància per a nosaltres. Ens esforcem per proporcionar un entorn segur, estimulant i inclusiu on els joves se sentin còmodes i confiats. Treballem per garantir el seu benestar emocional, físic i social, fomentant una cultura de respecte, empatia i col·laboració.

A més de l'aspecte acadèmic, també considerem vital el desenvolupament integral dels nostres alumnes. Promovem la formació de valors com la responsabilitat, la tolerància i l'ètica. A través de projectes i activitats interdisciplinàries, fomentem l'aprenentatge de valors com la crítica constructiva, el pensament ètic i la consciència global, perquè els nostres alumnes puguin convertir-se en ciutadans compromesos i amb una visió de futur.

Estem aquí per proporcionar als vostres fills i filles una educació de qualitat, centrada en el seu creixement personal i acadèmic. Amb un equip docent qualificat i una metodologia innovadora, treballem perquè cada jove desenvolupi les seves habilitats, talents i la capacitat de prendre decisions informades.

Junts, construïm un futur prometedor per als nostres alumnes.

bottom of page