top of page

Servei mèdic

FINALITAT 

Els serveis mèdics del col·legi tenen dos objectius fonamentals: l’assistencial i el formatiu / informatiu. Per tal de clarificar quines són les funcions, cal tenir present el conjunt d’activitats i els àmbits d'intervenció.
 

  • Assistència sanitària: Es dispensa a l'alumnat que el professorat ha enviat a la consulta per motius diversos (traumatisme, malaltia...). Es tracta d'una primera assistència i, en cas de ser necessari, es deriva l'accidentat al servei d'urgències de la Clínica Rotger. De qualsevol alumne/a que passa per la consulta se'n fa un full d'assistència, que es guarda a l'arxiu mèdic, i un full per al tutor/a en què consten les recomanacions. També es dispensa assistència personalitzada a l’alumnat que, per malaltia crònica, necessita fer un seguiment específic.

  • Àmbit formatiu – informatiu: El servei mèdic participa en la promoció i educació per a la salut a l’escola, amb la intenció de responsabilitzar l'alumne i de preparar-lo perquè, a poc a poc, adopti un estil de vida el més sa possible i unes conductes positives de salut. Aquesta participació es duu a terme mitjançant xerrades informatives per a l’alumnat, el contingut de les quals varia en funció de l'etapa escolar.

Margalida Esteva Metgessa del centre Pius XII
Pius XII Despatx metgessa foto
Pius XII Higiene bucodental foto
bottom of page