top of page

Història del centre

Pius XII porta entrada antiga
Pius XII pati interior antiga
Pius XII pati interior antiga
Pius XII principal entrada antiga

La història del nostre col·legi pròpiament dit comença amb la vinguda dels religiosos carmelites de l'A.O. de Catalunya l’any 1962.
Aleshores van canviar el nom de Ramiro de Maeztu i va passar a anomenar-se amb l'actual, de Pius XII. El primer director va ser el pare Rafael Casanovas.

 

 

Els frares carmelites van ser presents al col·legi des de l'any 1962 fins l'any 1973.
Durant aquesta dècada un dels directors fou Mossèn Ramón Oró, seguit del senyor Toni Bujosa.
Després de diverses reunions i converses, el senyor Jaume Conti, professor del col·legi, amb l’ajut del senyor Josep Salamanca, i d'alguns professors, van constituir la Societat de Responsabilitat Limitada del Col·legi Pius XII, que és la titular del centre en l'actualitat.

 


El senyor Jaume Conti, durant la seva etapa com a gerent i director, va impulsar d’una manera determinant l'ús de la nostra llengua, és a dir, tractar el català com a primera llengua vehicular de l'ensenyament i de les activitats internes i externes del centre. Aquest i d'altres objectius foren duts a terme també pels directors Marc Grimalt, Pere Roca i Magdalena Domínguez.
Actualment la nostra escola s’està dotant de les millors infrastructures tecnològiques per tal de ser capdavanters dels reptes que avui dia ens demana la societat per tal d’assolir un ensenyament de qualitat.

 

 

En aquesta línia continua la feina de la senyora Dolors Rodríguez com a gerent i directora, així com la del seu equip que conjuntament amb els professors, no escatimen esforços per aconseguir-ho.

Pius XII pati exterior actual
Pius XII reunió antiga
Pius XII pati exterior antiga
Pius XII pati exterior aeria antiga
Pius XII pati interior aules antiga
Pius XII lleó actual
bottom of page