top of page
Pius XII pati interior antiga
Pius XII principal entrada antiga
Pius XII pati exterior actual
Pius XII pati interior aules antiga
Pius XII lleó actual

Història del centre

Pius XII porta entrada antiga
Pius XII pati interior antiga

La història del nostre col·legi pròpiament dit comença amb la vinguda dels religiosos carmelites de l'Associació Obrera de Catalunya l’any 1962.

 

En aquell temps, va tenir lloc un canvi significatiu, ja que el nom del col·legi, que abans era Ramiro de Maeztu, va ser modificat i va passar a ser conegut amb el nom actual, de Pius XII. El primer director va ser el pare Rafael Casanovas.

Els frares carmelites van formar part de la comunitat escolar des de l'any 1962 fins a l'any 1973.

 

Durant aquesta dècada, el lideratge del col·legi va passar per diverses mans, primer amb Mossèn Ramón Oró i després amb el senyor Toni Bujosa.

 

Amb el pas del temps, i després de diverses reunions i converses estratègiques, el senyor Jaume Conti, juntament amb el suport del senyor Josep Salamanca i altres membres del professorat, van establir la Societat de Responsabilitat Limitada del Col·legi Pius XII, la qual actualment ostenta la titularitat del centre educatiu.

 

El senyor Jaume Conti, durant el seu mandat com a gerent i director, va jugar un paper crucial en la promoció de l'ús de la nostra llengua, impulsant decididament el català com a primera llengua vehicular tant dins com fora de les aules.

 

Aquest objectiu, juntament amb altres metes, van ser perseguides també pels directors successius Marc Grimalt, Pere Roca i Magdalena Domínguez.

 

En els temps actuals, el nostre centre educatiu està compromès amb la innovació tecnològica, dotant-se de les millors infraestructures per abordar els desafiaments que la societat actual planteja, amb l'objectiu d'assegurar una educació de qualitat.

En aquesta línia de treball, es destaca l'important paper de la senyora Dolors Rodríguez com a gerent i directora, així com el compromís i l'esforç de tot l'equip docent per assolir aquests objectius.

Pius XII reunió antiga
Pius XII pati exterior antiga
Pius XII pati exterior aeria antiga
bottom of page