top of page
20230325_083844.jpg

Educació primària

  • 2 Unitats de 1r d'Educació Primària

  • 2 Unitats de 2n d'Educació Primària

  • 3 Unitats de 3r d'Educació Primària

  • 2 Unitats de 4t d'Educació Primària

  • 2 Unitats de 5è d'Educació Primària

  • 2 Unitats de 6è d'Educació Primària

A l'etapa volem...

Oferir als infants una experiència educativa enriquidora, plena de propostes pedagògiques, oportunitats i vivències. La nostra missió és ajudar-los a convertir-se en persones felices, autònomes, competents i amb valors.

En l'entorn de l'escola, construïm amb cura espais d'aprenentatge que permeten als nostres alumnes ser els protagonistes i constructors dels seus propis coneixements. Creiem en l'aprenentatge actiu, on cada nen i nena és capaç d'explorar, descobrir i aprendre de manera significativa. Donem suport a la seva curiositat natural i fomentem la seva capacitat de pensar críticament, resoldre problemes i expressar les seves idees amb confiança.

La seguretat i el benestar dels nostres alumnes són de summa importància per a nosaltres. Ens esforcem per proporcionar un entorn segur, feliç i acollidor on els infants se sentin còmodes i confiats. Treballem per garantir el seu benestar emocional, físic i social, fomentant una atmosfera de respecte mutu, empatia i tolerància.

A més de l'aspecte acadèmic, també considerem vital el desenvolupament integral dels nostres alumnes. Promovem la formació de valors com la solidaritat, la responsabilitat i el respecte cap a un mateix i cap als altres. A través de diverses activitats i projectes, fomentem l'aprenentatge de valors com la cooperació, la justícia i la sostenibilitat, perquè els nostres alumnes puguin convertir-se en ciutadans conscients i compromesos amb el seu entorn.

Estem aquí per proporcionar als vostres fills i filles una educació de qualitat, centrada en el seu creixement i desenvolupament integral. Amb un equip docent compromès i dedicat, treballem perquè cada nen i nena desenvolupi el seu potencial i es converteixi en un aprenent apassionat i segur de si mateix.

Junts, construïm un futur prometedor per als nostres alumnes.

bottom of page