top of page

Educació secundària

  • · 2 Unitats de 1r d'ESO

  • · 2 Unitats de 2n d'ESO

  • · 2 Unitats de 3r d'ESO

  • · 2 Unitats de 4t d'ESO

A l'etapa volem...

Oferir als joves una experiència educativa enriquidora, plena de propostes pedagògiques, oportunitats i vivències. La nostra missió és ajudar-los a convertir-se en persones felices, autònomes, competents i amb valors.

En l'entorn de l'escola, construïm amb cura espais d'aprenentatge que permeten als nostres alumnes ser els protagonistes i constructors dels seus propis coneixements. Creiem en l'aprenentatge actiu, on cada jove és capaç d'explorar, descobrir i aprendre de manera significativa. Donem suport a la seva curiositat natural i fomentem la seva capacitat de pensar críticament, resoldre problemes i expressar les seves idees amb confiança.

La seguretat i el benestar dels nostres alumnes són de summa importància per a nosaltres. Ens esforcem per proporcionar un entorn segur, feliç i acollidor on els joves se sentin còmodes i confiats. Treballem per garantir el seu benestar emocional, físic i social, fomentant una atmosfera de respecte mutu, empatia i tolerància.

A més de l'aspecte acadèmic, també considerem vital el desenvolupament integral dels nostres alumnes. Promovem la formació de valors com la responsabilitat, l'ètica i la consciència social. A través de diverses activitats i projectes, fomentem l'aprenentatge de valors com la col·laboració, la justícia i el respecte a la diversitat, perquè els nostres alumnes puguin convertir-se en ciutadans compromesos i responsables.

Estem aquí per proporcionar als vostres fills i filles una educació de qualitat, centrada en el seu creixement i desenvolupament integral. Amb un equip docent qualificat i compromès, treballem perquè cada jove aconsegueixi el seu potencial i es converteixi en un aprenent crític i preparat per afrontar els reptes del futur.

 

Junts, construïm un futur prometedor per als nostres alumnes.

bottom of page